30 Ekim 2010 Cumartesi

"Karton Saray" Üzerine...

Oidipus'un kendi krallığında merdivenleri bir bir inişine tanık olduğumdan beri düşünme aşamasında kalmıştı bu "saray". O yedi basamağı önüne serdiğimde şaşkınlıkla sormuştu bana: "Yedi?  Bir anlamı var mı? Benim için önemli değil aslında, ben inerim. Sen istiyorsan..." Sadece şanslı sayım olduğunu düşünmüştüm ilk başta, ama onun çöküşüne dair zihnimde oluşan yedi katmandı o merdiven. Bir kralı ölüme götürmek hiç de kolay değil. Ölümden kastım düşmek! Bir kral için ölümden beter... Yıllar sonra dönüp eski döküntülere baktığımda anladım zamanının geldiğini. Bana kartondan bir saray ve gümüş gri karton bir taç gerek...

29 Ekim 2010 Cuma

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi


Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!